Varför digitala event?

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare med digitala möten, och det har blivit allt viktigare att kunna bygga sitt varumärke även digitalt. Vi kan nu börja återgå till fysiska möten, så varför fortsätter då vi på Borgslycka Promotion med digitala event?
 
Vi har i och med pandemin sett en marknad öppnas för digitala event och mässor. I en digitalt uppbyggd mässa, kan företagen i lugn och ro ge varandra varma leads. För besökarna blir det även enkelt att hitta relevanta utställare snabbare än på en fysisk mässa.
 
Utställare och arrangörer på en digital mässa skapar tillsammans en virtuell miljö där det finns möjligheter att som arrangör skapa alltifrån workshops till filmvisningar och digitala mötesbokningar. Det går även bra att sprida ett erbjudande till precis rätt målgrupp. 
 
Borgslycka Promotion är stolta över att vi var först ut i Sverige med en virtuell mässa, på en helt digital och interaktiv plattform. Med lång erfarenhet av eventbranschen ser vi starka fördelar med de digitala verktygen, och hjälper er att arrangera mässor, men även digitala seminarier, bolagsstämmor och kundevent.
 
En av fördelarna med en digital mässa eller ett digitalt möte är att det är så lätt att överblicka, men även att de kan generera intressant statistik. Du får som arrangör en bra överblick över antalet inbjudna, anmälda, antal som kom in på mässan och alla besök i din monter. Ett digitalt möte är också lättare att på ett enkelt sätt spela in och se i efterhand.
 


Här kommer några tips för att få till bättre digitala möten, och göra dem riktigt lyckade:

  • Anpassa din planering efter att det är ett digitalt möte och inte ett fysiskt. Syftet, upplägget och formen för mötet måste vara tydligt.

  • Skapa tydliga riktlinjer och ramar för mötet. Berätta på ett tydligt sätt hur agendan ser ut, hur lång tid varje moment får ta, hur deltagarna bör bidra till mötet, och villkoren för chatt-funktionen.

  • Ta hänsyn till interaktionen i mötet. Interaktion är viktigt i ett möte. Var tydlig med vilken typ av möte det är. Om det är en föreläsning eller ett webbinarium kan det vara bra att deltagarna får möjlighet att se inspelningen i förväg, och sedan diskutera föreläsningen i grupp på ett digitalt möte.

  • Testa tekniken i god tid innan mötet ska äga rum. Uppmuntra deltagare som känner sig osäkra att logga in lite tidigare i mötet och kontrollera så att tekniken fungerar.

  • Se till att det finns en mötesledare. Vid ett stort antal deltagare kan det vara bra att ha en mötesledare som fördelar ordet mellan personerna i mötet. Då flyter samtalet bättre och alla får känna att de är delaktiga och får komma till tals. 

  • Skapa närvaro genom ögonkontakt i det digitala rummet. Kontrollera att deltagarna har på sin kamera. Det är lika viktig att se ansiktet på den man pratar med i ett digitalt möte, som i ett fysiskt. På det sättet får deltagarna en uppfattning om vem du är och vilka dina reaktioner blir på det som sägs. Ställ in datorn så att ansiktet syns rakt framifrån, kolla upp så att du inte sitter i motljus, och ha en så lugn bakgrund som möjligt. Engagemang från deltagarna ger den som håller i mötet en möjlighet att se och tolka deltagarens kroppsspråk.

  • Vid ett möte med mindre antal deltagare, låt deltagarna ha sina mikrofoner på, så att samtalet flödar lättare, och inte avbryts av att någon missat att sätta på sin mikrofon.

  • Om det är möjligt kan ett bakgrundsljud skapa en fin stämning. Det kan göra så att deltagarna känner sig mer mentalt närvarande i det digitala rummet. Kraven på hänsyn från deltagarna ökar närvarokänslan.

  • I textform, exempelvis i chatten är det lätt att det blir missförstånd. Därför kan det vara bra att emojis finns som kan förstärka det som skrivs i korta meddelanden. I digitala möten är det också viktigt att prata lite långsammare, artikulera mer och le mer – överdriva det som vi annars tar för givet i de fysiska mötena.

 
Nu välkomnar vi en ny tid där fysiska och digitala möten integreras för att ge oss det perfekta företagsklimatet. 

Vill du ha fler exempel på bra sätt att mötas digitalt? Varmt välkommen att höra av dig till oss på Borgslycka Promotion.

Mötesstruktur -Så lyckas du!