VI ORGANISERAR ERT DIGITALA EVENT!

Har ni planerat ett fysiskt event men behöver tänka om? Vi hjälper er!

Läs mer nedan!

Ett virtuellt event följer i mångt och mycket samma processer som vi är vana att följa när vi anordnar konferenser live men det är några centrala bitar som skiljer sig åt. Borgslycka Promotion har stor erfarenhet av genomförandet av fysiska event och har ett nära samarbete med leverantörer som besitter spjutspetskompetenser inom olika digitala lösningar.

I dagens digitala värld, där informationsflödet är högt och vi varje dag möts av flera tusen olika budskap, ökar kraven på hur vi presenterar de budskap vi vill att människor ska bära med sig, minnas och följa. För att deltagare vid en konferens ska behålla och bearbeta så mycket information som möjligt, behöver ni aktivera och engagera genom kreativa mötesformat, övningar och samtal. Vi blir er samarbetspartner både före, under- och efter ert hybridevenet (där några av deltagarna är på plats men merparten deltar via en teknisk plattform).

För att ni ska kunna lägga energi på rätt saker så finns vi med som ett bollplank kring dramaturgi och pedagogiken vid ett digitalt möte, skapar en guide för deltagarna kring de tekniska förutsättningarna och bistår med expertråd kring hur vi behåller deltagarnas fokus under mötet.