Personuppgifter Cyberkids

Våra webbplatsbesökares integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, överför, använder och lagrar personuppgifter. All hantering av personuppgifter görs i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!
 
Genom att anmäla dig till detta event godkänner du att Borgslycka Promotion sparar de uppgifter du angivit. Detta för att vi ska kunna genomföra eventet på ett så bra sätt som möjligt och ge dig och utställarna på mässan en kvalitativ upplevelse. Uppgifterna används inte i något annat syfte och endast de uppgifter ni anger samlas in. Du kan när som helst be Borgslycka Promotion att radera dina uppgifter. Dock krävs ett registrerat namn samt e-postadress för att kunna närvara på evenemanget. Önskar ni mer information hänvisar vi till datainspektionen.

Vilka kan se dina personuppgifter?
Borgslycka Promotion och administratörer för detta bokningssystem har tillgång till uppgifterna som lämnas in. Likaså kommer utställarna i de montrar som ni besöker att kunna se de uppgifter som ni valt att ange. Anledningen till att vi har ett utökat frågeformulär är för att vi ska kunna individanpassa din entrébiljett och matcha dig mot de företag som är av störst intresse för dig och din familj.

Genom godkännande av detta avtal samtycker du till att mässarrangören och dess utställare/partner får kontakta er i form av mailutskick, kundundersökningar etc som berör CyberKids Expo. Uppgifterna får ej nyttjas för andra ändamål än uppföljning av detta evenemang.

Du bestämmer över dina personuppgifter
Det är du som bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar. För att få tillgång till din gratisbiljett till CyberKids Expo är det dock nödvändigt att uppge e-postadress samt för-och efternamn.   

Ändamål med insamlingen av personuppgifter
För relevant marknadskommunikation i form av nyhetsbrev, samt de frivilliga fälten för att kunna matcha dig mot rätt utställare på mässan.

Hur tar du del av, raderar alt rättar den lagrade informationen?
Du kontaktar oss på, , för att ta del av, raderar eller rättar de personuppgifter CyberKids Expo lagrat om dig. Märk mailet med GDPR.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke
Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering. Avregistrering sker antingen via länk i våra nyhetsbrev eller genom att skicka mail till oss.

Cookies
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Period som uppgifterna lagras
Personuppgifterna lagras till dess att du avslutar din nyhetsbrevs-prenumeration eller kontaktar oss för radering av dina personuppgifter.
Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig
Anna Borgslycka, Borgslycka Promotion.