Enkätfrågor/Tävling

FRIVILLIGT Lägg till enkät (undersökning, quiz, utvärdering etc.) i er monter.

Denna funktion ingår i premium-montern.

Ställ frågor till besökarna direkt i er monter genom vårt enkätsystem. 

Det finns 4 alternativ på frågeställningar; 

  • Rating 1-5 i stjärnor, 
  • öppen text, 
  • flersvarsalternativ eller att välja 
  • ett svar av flera alternativ. 


SKICKA IN FÖLJANDE:

• 3-5 frågor och frågetext (både på svenska och engelska)

• Svarsalternativ på varje fråga (både på svenska och engelska)

• Vilken typ av svarsalternativ varje fråga ska ha.  (Radioknapp, Checkbox, Skala eller Fritext)

• Hur ni vill få resultatet från enkäten (cirkeldiagram eller stapeldiagram)


Önskar ni inte något döljer vi denna knapp i er monter.