Live videomöten (Nätverksbord eller Mötesrum)

Följ kommande steg för att skicka in information om ert videomöte med upp till 100 deltagare.


SKICKA IN FÖLJANDE:


• Titel och beskrivande text till ert möte.

• Starttid- och sluttid den 16 februari

• Bild till er föreläsning. Om ni ej lägger till en bild kommer bilden på er kopplade ambassadör att visas.

• Vem av era ambassadörer som ska vara kopplad till föreläsningen.