AFFÄRSUTVECKLING

Affärsutveckling

För ett framgångsrikt företag är det avgörande att att ständig utveckla verksamheten.

Utvecklingen bygger på att försöka hitta nya sätt att arbeta på i organisationen för att öka effektivitet och nå era mål. Det kan finnas många skäl till att arbeta med affärsutveckling på ett företag. Det kan exempelvis varar när företaget startar, behöver förnya sig eller vid en kris.

Affärsutvecklingen berör ofta områden så som vision, mål, strategi och taktik med efterföljande uppföljning och analys.

Beroende på hur era behov ser ut så arbetar vi tillsammans under en begränsad tid eller med en mer långsiktig plan kring strategi och genomförande för att ert företag eller projekt ska nå ökad försäljning och tillväxt. 

Vill ni ta ert företag till nästa nivå? Kontakta oss för en första konsultation!

SÄLJCOACHING

Som säljcoach hjälper vi till att stärka ert säljteam. 
Att göra affärer ska vara ett ömsesidigt arbete där alla parter blir  vinnare och relationen står i fokus. 

Vår övertygelse är att när Ni tar klivet från att vara "säljare" till "rådgivare" kommer er business att gå i en helt ny och spännande riktigt tillsammans med era kunder.

För att nå dit belyser vi olika delar av, eller hela flödet i er nuvarande försäljningsprocess. Allt ifrån att kartlägga och planera kundmöten till att genomföra och följa upp. 


VARMA LEADS

Säljarnas tid är dyrbar, därför vill vi hjälpa er organisation att lägga tiden på det som är mest fruktbart - Att få in varma leads!

Vill du att ditt företag ska få in fler och bättre affärer? Kontakta oss för mer information.