Leadsgenerering - Slut på kalla samtal!

Vad skulle det innebära för er verksamhet om ni fick in 600% fler leads?

Duktiga säljare kostar pengar och de flesta säljare ägnar sin tid åt annat än att presentera beslutsunderlag för prospects och försöka få accept på dessa förslag.

Vi tycker att era säljare ska slippa åka på möten som inte leder någonstans och slippa behöva jaga ute på fältet. Era säljare är för dyrbara för att arbeta med suboptimerade arbetsuppgifter.

Vårt förslag är därför att vi blir er partner som förser er med fler och fler varma leads så att er säljkår kan fokusera på att kontakta de kunder som är intresserade av era tjänster!

Vi arbetar med film, BI och djupanalys av målgruppen. Givetvis sköter vi allt från filmproduktion, få fram leads till rapportering till säljchef. 

Borgslycka Promotion och våra partners har lång erfarenhet av försäljning och har en djup förståelse för den komplexa vardag era säljare möter.

Förklara vad som helst på en minut.

Gör det abstrakta konkret med animation. Bara fantasin sätter gränserna för vad som är möjligt i en animerad företagsfilm. Tillsammans skapar vi ett strategiskt kommunikationsverktyg som engagerar tittaren.

VARFÖR FILM?

 • Människor orkar inte läsa lika mycket text
 • Människor tittar knappt på text i bilder längre
 • Med film kan vi fånga uppmärksamhet och förmedla komplexa budskap effekt
 • 90 % säger att video hjälper dem i deras beslutsfattande
 • 72 % föredrar att lära sig om produkter och tjänster via video
 • 43 % tycker att videoinnehåll är mer övertygande än presentationer

Vår metodik:

Intervju
Djupanalys av

 • Er försäljning
 • Ert erbjudande
 • Era kunders interna situationer


Business Intelligence:
Vi kartlägger noggrant var era kunder finns, hur man når dem och när de är nära sitt köptillfälle.
En stor mängd data sammanställs över hur vi får fram många varma leads.

Filmproduktion:
Vi anpassar story board och mood board efter ert varumärke och för att nå bästa möjliga leadsgenerering.

 • Billigt – Animerad film
 • Prisvärt – Referensfilm
 • Påkostat – Reklamfilm


Löpande:
Vi tar ansvar för att filmen når ut till rätt beslutsfattare, annonserar, driver leads och förbättrar löpande.

 • Månadsvisa rapporter
 • Regelbundna möten
 • Projekt anpassas efter er budget och hur mycket nya kunder ni vill ha

Vill ni få fler inkommande orderförfrågningar? Kontakta oss så berättar vi mer!