MARKNADSFÖRINGMARKNADSFÖRING


Förutsättningarna för att en verksamhet ska kunna gå runt är två:

  • Kunder 
  • Försäljning


För att ert företag ska få kunder krävs det att folk känner till det. Därför behöver ni sprida ordet om företaget och vilka produkter eller tjänster det erbjuder – det vill säga marknadsföra det. Det är ett långsiktigt arbete för att både skaffa nya kunder och påminna befintliga kunder så att de handlar igen. Någon form av marknadsföring är i princip ett måste för att etablera ett företag, hålla det kvar på marknaden och få det att växa.

Det finns många olika sätt att marknadsföra sig på, och internet och sociala medier gör att möjligheterna är större än någonsin tidigare. Några av de främsta metoderna i dagsläget är:

  • Sökmotoroptimering (SEO); ett verktyg för att ge företaget bättre synlighet i Googles organiska sökresultat.
  • Sociala medier; ett sätt skapa en personlig relation till kunderna.
  • Innehållsmarknadsföring (content marketing); fånga målgruppen med hjälp av smarta strategier och redaktionellt innehåll som skapar värde. Kan yttra sig i olika former, såsom native advertising och inbound marketing.
  • Annonsering; marknadsföring på ett köpt utrymme. Antingen digitalt via t.ex. Google Ads, Facebook Ads, Instagram, banners och affiliatenätverk (annonsnätverk) eller analogt i t.ex. tidningar och på busshållplatser.
  • Direktreklam; riktad marknadsföring i form av t.ex. nyhetsmejl, sms, adresserad och oadresserad post
  • Gerillamarknadsföring; oväntad, kreativ och engagerande marknadsföring som syftar till att nå maximalt resultat med minimala resurser.
  • Word of mouth; kunder sprider ordet vidare till andra i sin omgivning. Når du hit har du lyckats med den initiala marknadsföringen.

Vilka metoder och marknadsföringsaktiviteter som bör användas beror på vilken produkt / tjänst och målgrupp ni har och förstås behöver hänsyn tas till den aktuella budgeten.

Vill ni nå ut till fler potentiella kunder? Låt oss hjälpa er!