Personuppgifter Borgslycka Promotion

Våra webbplatsbesökares integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, överför, använder och lagrar personuppgifter. All hantering av personuppgifter görs i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!
  
Genom att anmäla dig till detta event godkänner du att Borgslycka Promotion sparar de uppgifter du angivit. Detta för att vi ska kunna fortsätta att hålla kontakt med dig dels gällande ditt ärende nu, men vi kan också komma att kontakta dig andra ärenden som är relevanta för dig.

Uppgifterna används inte i något annat syfte och endast de uppgifter ni anger samlas in. Du kan när som helst be Borgslycka Promotion att radera dina uppgifter. Önskar ni mer information hänvisar vi till datainspektionen.

Vem kan se dina personuppgifter?
Borgslycka Promotion och våra administratörer har tillgång till uppgifterna som lämnas in. Likaså kommer utställarna att kunna se dessa.

Du bestämmer över dina personuppgifter
Det är du som bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.

Hur tar du del av, raderar alt rättar den lagrade informationen?
Du kontaktar oss på, , för att ta del av, raderar eller rättar de personuppgifter vi lagrat om dig. Märk mailet med GDPR.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke:
Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering. Avregistrering sker antingen via länk i våra nyhetsbrev eller genom att skicka mail till oss.

Cookies:
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Period som uppgifterna lagras:
Personuppgifterna lagras tills du kontaktar oss för radering av dina personuppgifter.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig:
Anna Borgslycka, Borgslycka Promotion.